Albisteak

2016-2017 ikasturteko udako ikastaroak. Bertan behera utzitako eskaerak

Deialdiaren oinarrien 8. artikularekin bat etorriz, akatsak zuzentzeko emandako epea bukatuta, hauek dira eskaera bertan behera utzi dutela jotako eskaerak eta, ondorioz, artxibatuko direnak. 

Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari eta, hortaz, honen aurka birjarpeneko errekurtsoa jarri ahal izango da 2016 Hiriburutzako, Kulturako, Euskarako eta Hezkuntzako zinegotzi ordezkariaren aurrean eta horretarako hilabeteko epea duzu, edo bestela zuzenean aurkatu dezakezu, bi hilabeteko epean, Donostiako Epaitegi Administrazioarekiko Auzietarako aurrean. Bi epe hauek jakinarazpen honen dataren hurrengo egunean hasiko dira kontatzen.

Informazio gehiago

Itzuli