Errotuluak euskaraz jartzeko diru laguntzak

Donostiako zerbitzu-enpresa edo establezimenduetako kanpo errotulazioa euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz jartzeko diru laguntzak ematen ditu Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak.

Diru laguntzaren zenbatekoa:

Euskaraz soilik jartzeagatik: gastuaren oinarri ezargarriaren %50eko diru laguntza, betiere 500,00 euroko mugapean.

Euskaraz eta gaztelaniaz jartzeagatik: gastuaren oinarri ezargarriaren %20ko diru laguntza, betiere 300,00 euroko mugapean.

Lekua, ordutegia eta epea

 

Lekua: Euskara Zerbitzua, Konstituzio pl., 2 eta Udal!info bulegoetan.

Euskara Zerbitzuaren ordutegia: 9:00-14:00 / Tel.: 943 48 37 50

Epea: 2017ko abenduaren 30a arte.

 

Baldintzak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

Diru laguntza eskatzeko baldintza hauek bete behar dira:
 • Errotulua zuzen idatzita egongo da edo ez du izango akats gramatikalik.
 • Izen propio, toponimo, akronimo eta abizenak soilik adierazten dituzten errotuluek eta gainerako elementuek ez dute diru laguntzarik jasoko.
 • Establezimendua Donostiako Udalerrian kokatuta egon beharko da.
 • Eskatzaileak Udalaren kontrol eta egiaztapen lanak erraztu beharko ditu.
 • Kontuan hartuko da jendeak irakurtzeko moduan jarrita dauden barneko kartel eta seinaleztapenak ere euskaraz idatzita egotea.
 • Bi hizkuntza ofizialak erabiltzen direnean errotuluan, euskararen presentzia gutxienez gaztelaniaren parekoa izango da.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • Euskara Zerbitzuak luzatutako eskabide orria.
 • Nortasun Agiria NAN edo agiri baliokideren batean fotokopia (pasaportea, egoiliar-baimena) edo IFK agiriaren kopia.
 • Fakturaren originala eta ordainketa agiriak.
 • Elementua jarrita dagoela frogatzen duen argazkia: elementu bat baino gehiago denean, guztiena aurkeztu behar da.
 • Zerga ordainkizunetan egunean dagoela egiaztatzeko agiriak.
Diru laguntzetatik kanpo geratuko dira:
Azaroaren 17an onarturiko diru laguntzen 38/2003 Lege orokorreko  13.2 artikuluan (2003ko azaroaren 18ko BOE) xedaturiko baldintzetako batean dauden pertsonek ezingo dituzte jaso diru laguntza hauen onurak.

Diru laguntzen datuak

 

2017an emandako laguntzak

 • Diruz lagundu den errotulu kopurua: 9
 • Emandako diru laguntza: 2.496,10 €
Itzuli