Hasiera > Lanerako idazkiak > Eduki orokorrak > Ordutegiak eta datak

Ordutegiak eta datak

Orduak eta datak nola idatzi behar diren, zenbait argibide.

Ordutegiak


Zer ordu da? / Zer ordutan...?

la una/ a la una: ordu bata/ ordu batean

las dos/ a las dos: ordu biak/ ordu bietan
las tres / a las tres: hirurak/ hiruretan
las seis/ a las seis: seiak/ seietan
las doce/ a las doce: hamabiak/ hamabietan
la una y cinco/ a la una y cinco: ordu bata eta bost/ ordu bata eta bostean
la una y cuarto / a la una y cuarto: ordu bat eta laurdenak; ordu bata eta laurden/ordu bat eta laurdenetan; ordu bata eta laurdenean
las tres y media / a las tres y media: hiru eta erdiak / hiru eta erdietan
las tres menos cuarto/ a las tres menos cuarto: hirurak laurden gutxi(ago) / hirurak laurden gutxi(ago)tan


Zer ordu arte?

Hasta la una; hasta las dos y media: Ordu bata arte; ordu bi eta erdiak arte

Zer ordutatik zer ordutara?

De diez a una: Hamarretatik ordu bata arte/ordu batera
De ocho a dos: Zortzietatik ordu biak arte/ordu bietara

ZENBAKIAK ZIFRAZ eman nahi direnean eta orduak deklinatu nahi direnean, orduei plural-marka
erantsiko zaie eta minutuei singular-marka

a las 15:00: 15:00etan
a las 15:30: 15:30ean
a las 17:03: 17:03an
a las 21:05: 21:05ean
desde las 22:00 hasta las 21:00: 22:00etatik 21:00etara/ 21:00ak arte
desde las 22:05 hasta las 22:10: 22:05etik 22:10era

ORDUAK deklinatu gabe ere adieraz daitezke:

ordutegi kartela


Datak


Gutunen goiko aldean data adierazteko bi formatu hauek erabiliko dira

En Donostia, a 3 de julio de 2005: Donostian, 2005eko uztailaren 3an
Donostia, 3 de julio de 2005: Donostia, 2005eko uztailaren 3a

Gogoan hartu bi zenbaki hauek

Donostia, 11/31 de julio de 2005: Donostia, 2005eko uztailaren 11/31
En Donostia, a 11/31 de julio de 2005: Donostian, 2005eko uztailaren 11n/31n

Gutunen testuan bertan data bat adierazi behar bada, honakoak erabiliko dira:

2006/03/07; 2006-03-07; 2006/III/07; 2006-III-07
En respuesta a su escrito con fecha 2006-03-07...: 2006-03-07ko zuen idatziari erantzunez,...

Hilabetea eta eguna, hau da, otsailak 6 edo hilak 6 formak ere erabil daitezke gonbitetan edo informazio oharretan, baina beti
aposizioan jarrita (komen artean)

El jueves, 7 de marzo, será la inauguración: Ostegunean, martxoak 7, inaugurazioa egingo dugu
El 20 de junio, domingo, nos casamos: Ekainaren 20an, igandea/igandean/igandearekin, ezkonduko gara