Hasiera > Lanerako idazkiak > Eduki orokorrak > Errotuluak eta informazio oharrak

Errotuluak eta informazio oharrak

Jendeari informazio orokorra emateko errotulu edo kartelak erabiltzen dira establezimenduetan.

Ohar eta errotulu erabilienen zerrenda:

a mitad de precio: erdi-prezioan
abierto: zabalik
abrimos los sábados por la mañana: larunbat goizean irekitzen dugu; larunbat goizean zabalik
administración: administrazioa
ahora más barato: orain merkeago
almacén: biltegia
antes / ahora: lehen / orain
anuncios: iragarkiak
aparcamiento: aparkalekua
apresúrese: zatoz lehenbailehen
archivo: agiritegia; artxiboa
artículos fin de temporada: denboraldi-bukaerako gaiak
boletos para la cesta (de Navidad): Gabonetako / Eguberrietako saskirako txartelak
caballeros: gizonezkoak
cerrado los lunes por la mañana: astelehen goize(t)an itxita; astelehenetan goizez ez dugu irekitzen / astelehenetan goizez itxita edukitzen dugu;
cerrado por defunción: heriotzagatik itxita
cerrado por reformas: berritze-lanengatik itxita; itxita, berritze-lanetan ari gara
cerrado por vacaciones: Itxita. Oporretan gaude
cerrado: itxita
cesta de Navidad: Gabonetako / Eguberrietako saskia
cestas para la compra, utilícelas por favor: erosketetarako saskiak, erabili mesedez
cierre su bolsa aquí: itxi (ezazu) poltsa hemen
cita previa por teléfono: ordua hartzeko, telefonoz deitu
descanso semanal: asteko atseden-eguna
descuentos (viaje novios): (eztei-bidaiak) merkeago, deskontuak
el libro de reclamaciones está a disposición del cliente: bezeroak erreklamazio-liburua noiznahi eska dezake
empuje; empujar: bultza
en venta: salgai
enseñe su bolso al salir: erakutsi (erakuts ezazu) poltsa irteeran / ateratzerakoan.
entrada por la otra puerta: sarrera beste atetik; beste atetik sartu
entrada: sarrera
entre sin llamar: sartu atea / tinbrea jo gabe
especialidad en pastel vasco: Etxeko berezitasuna: euskal opila
espere su turno por favor: zure txanda iritsi arte itxaron, mesedez/arren
espere un momento por favor: itxaron pixka bat, mesedez / arren; zaude / egon pixka batean, mesedez / arren
existe un libro de reclamaciones a disposición del público: erreklamazio-liburua (ba)dago, bezeroak erabili nahi izanez gero
facilite cambio, por favor: txanponak eman, mesedez / arren
farmacia(s) de guardia: guardiako farmazia(k) / botika(k)
festivos: jaiegunak
fiesta patronaldel gremio: zaindariaren / patroiaren jaia
fin de serie: azken salgaiak
gracias por su compra: eskerrik asko hemen erosteagatik
gracias por su visita: eskerrik asko etortzeagatik
gran surtido: aukera handia / zabala; aukera paregabea; sekulako aukera
grandes facilidades de pago: ordaintzeko erraztasunak; erraz ordaintzeko era / modua
grandes rebajas: beherapen handiak, egundoko merkealdia
hay lotería de Navidad: Gabonetako/Eguberrietako loteria dugu
hay lotería del Niño: Erregetako loteria dugu
hay X(vainas, queso...) del país: bertako/hemengo X (lekak, gazta...) dau(z)kagu/d(it)ugu
horario al público: jendearentzako ordutegia
horario de verano: udako ordutegia
horario: ordutegia
la mejor calidad, aquí: kalitaterik hoberena hemen
laborables: lanegunak; astegunak
lavabo(s): komuna(k)
liquidaciones: likidazioak
liquidación por cese de negocio: likidazioa negozio-jarduera uzteagatik; denda itxi aurretiko likidazioa
liquidación por renovación de existencias: salgaien berritzea dela eta, likidazioa; salgaiak berritu aurretiko likidazioa
lista de precios: prezioen zerrenda; prezio-zerrenda; prezioak
llame, por favor: tinbrea / atea jo, mesedez
lo mejor al mejor precio: hoberena preziorik onenean
los mejores precios: preziorik onenak / hoberenak / beheratuenak
lunes por la mañana descanso semanal: astelehen goizez / goize(t)an atseden hartzeko itxita; astelehen goizez / goize(t)an itxita
mañanas/por la mañana: goizez; goize(t)an
más barato imposible: ezin merkeago
muchas gracias por su visita: eskerrik asko / mila esker etortzeagatik
no cerramos al mediodía: eguerdi(t)an ez dugu ixten
no fumar: ez erre
no se admiten cheques: ez dugu txekerik onartzen
no se admiten devoluciones: ez da ezer itzultzea onartzen; ez dugu salgairik aldatzen
no se admiten propinas: ez dugu eskupekorik onartzen/hartzen
Nº premiado en la cesta del 21 de diciembre: abenduaren 21eko zozketan saritutako zk.
ocasión: aparteko aukera
oferta de la semana/del mes: asteko / hileko eskaintza
oferta de Navidad: Eguberrietako / Gabonetako eskaintza
oferta especial del género de verano: udako salgaien eskaintza berezia
oferta especial en el interior: eskaintza berezia barruan; aparteko eskaintza barruan
oferta(s) especial(es): eskaintza berezia(k); aparteko eskaintza(k)
oferta(s) (de) lanzamiento: hasierako eskaintza(k)
oferta(s) (de) última hora: azken eskaintza(k)
oferta: eskaintza
pida día y hora: eskatu ordua eta eguna, eska itzazu eguna eta ordua
planta baja: behe-solairua / oina; beheko solairua / oina
por favor, dejen aquí los bolsos: poltsak hemen utzi, mesedez / arren
por favor, no tocar: ez ukitu, arren / mesedez
por la compra de X le regalamos/regalo X: X erosiz gero, X oparituko/ opari egingo di(zki)zugu
precios extraordinarios: paregabeko prezioak/prezio paregabeak
precios muy interesantes: prezioak oso modu onean
precios muy rebajados: oso prezio merkatuak/beheratuak
precios: prezioak
primera planta (1º planta): lehen solairua / oina (1. solairua/oina)
probador(es): aldagela(k)
productos de Navidad: Eguberrietako/Gabonetako produktuak / gaiak
prohibida la venta de tabaco a menores de 16 años: debekatua dago 16 urtetik beherakoei tabakoa saltzea
prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 16 años: 16 urtetik beherakoek debekatua dute alkoholdun edariak hartzea
prohibido fumar: ez erre
promoción: sustatze-aldia
rebajas especiales: Beherapen bereziak/ez-ohiko merkealdiak
rebajas: beherapenak; merkealdia
reservado: erreserbatua; gordeta
rómpase en caso de incendio: sua piztuz gero/izanez gero, hautsi
sala de espera: itxaron-gela
saldos: merkealdia/salgai-hondarrak
salida de emergencia: larrialdietarako irteera; larrialdi-irteera
salida: irteera
se (re)cogen encargos: enkarguak hartzen ditugu
se alquila: alokatzeko; alokatu egiten dugu; errentan
se cobran los arreglos en rebajas: merkealdian konponketak kobratu egiten dira
se ruega no tocar, le serviremos, gracias: ez ukitu mesedez, geuk emango dizugu, eskerrik asko
segunda mano, de: bigarren eskukoa
segunda planta (2º planta): bigarren solairua/oina (2. solairua/oina)
señoras: emakumezkoak
servicio a domicilio; se sirve a domicilio: etxera eramateko zerbitzua; etxez etxeko zerbitzua; enkarguak etxeraino eramaten ditugu
servicios de señoras/caballeros: emakumezkoen / gizonezkoen komunak
servicios: komunak
siempre a su servicio: beti zure zerbitzura; zuk nahi duzunerako (gauzkazu)
silencio por favor: isilik, mesedez
sírvase usted mismo: zuk zeuk hartu / har ezazu; har ezazu zeuk; aukera ezazu zuk zeuk
sorteamos una hermosa cesta entre nuestros clientes: saski eder bat zozketatuko dugu bezeroen artean
tablón de anuncios: iragarki-taula
tallas sueltas: neurri solteak
taller: lantegia; tailerra
tardes/por la tarde: arratsaldez / arratsaldetan
tire; tirar: tira; erakarri
todo más barato: dena merkeago
traspaso: eskualdatzea; lekualdatzea
últimos días: todo a 6, 12 o 18 €: azken egunak: guztia 6, 12 edo 18 eurotan
últimos días: azken egunak
últimos pares: azken pareak
use siempre los guantes: erabil itzazu beti eskularruak; erabili beti eskularruak
vea nuestros precios: ikusi / ikus itzazu gure prezioak
vestuarios: aldagelak
volvemos enseguida: berehala / itzuliko gara; segituan etorriko gara
X % de descuento: % X(e)ko beherapena