Zenbakiak

Zenbakiak nola idatzi behar diren, zenbait argibide.

Zenbaki kardinalak


0 : zero
1 : bat
2 : bi
3 : hiru
4 : lau
5 : bost
6 : sei
7 : zazpi
8 : zortzi
9 : bederatzi
10 : hamar
11 : hamaika
12 : hamabi
13 : hamahiru
14 : hamalau
15 : hamabost
16 : hamasei
17 : hamazazpi
18 : hemezortzi (hamazortzi)
19 : hemeretzi
20 : hogei
21 : hogeita bat
22 : hogeita bi
23 : hogeita hiru
......
30 : hogeita hamar
31 : hogeita hamaika
......
38 : hogeita hemezortzi
39 : hogeita hemeretzi
40 : berrogei
50 : berrogeita hamar
60 : hirurogei
70 : hirurogeita hamar
80 : laurogei
90 : laurogeita hamar
100 : ehun
200 : berrehun
300 : hirurehun
400 : laurehun
500 : bostehun
600 : seiehun
700 : zazpiehun
800 : zortziehun
900 : bederatziehun
1.000 : mila
2.000 : bi mila
3.000 : hiru mila
4.000 : lau mila
10.000 : hamar mila
100.000 : ehun mila
1.000.000 : milioi bat
1.000.000.000 : mila milioi (miliar bat)
1.000.000.000.000 : bilioi bat

Hogeitik ehunerainoko zenbakiak honela idatziko dira

41: berrogeita bat
69: hirurogeita bederatzi
97: laurogeita hamazazpi

Ehunekoak lotuta idatziko dira

300: hirurehun
500: bostehun
800: zortziehun

Milakoak bananduta idatziko dira

4.000: lau mila
47.000: berrogeita zazpi mila
91.000: laurogeita hamaika mila

Milioikoak ere bananduta

1.000.000: milioi bat
4.000.000: lau milioi
100.000.000: ehun milioi
Ehunetik milarainoko zenbakiak horrela idatziko dira: ehunekoak eta hamarrekoak "eta" partikularekin lotuta:

225: berrehun eta hogeita bost
579: bostehun eta hirurogeita hemeretzi

Milatik gorako zenbakiak idazteko, irizpide bera erabili

1.003: mila eta hiru
3.456: hiru mila, laurehun eta berrogeita hamasei
35.436: hogeita hamabost mila, laurehun eta hogeita hamasei
457.908: laurehun eta berrogeita hamazazpi mila, bederatziehun eta zortzi