Errotuluak euskaraz jartzeko diru-laguntzak

Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak diru-laguntza lerro berri bat ireki du Donostiako establezimenduen hizkuntza paisaia euskalduntzeko. Izan ere, orain arte Udalak establezimenduen kanpo errotulazioa euskalduntzeko diru-laguntza eskaini izan du, baina 2019an ostalaritza establezimenduen barruko hizkuntza paisaia ere euskalduntzeko laguntza eskatu ahal izango da. Horretarako, Euskara Zerbitzuak 22.500 euro bideratuko ditu 2019an eta, dirua agortu arte, diru-laguntza eskaerak jasoko dira.

Euskara Zerbitzuak, Donostian euskararen normalizazio prozesua bideratzeko, establezimenduen hizkuntza paisaia euskalduntzea lehentasunezkotzat jotzen du eta, horretarako, aurten diru-laguntza kopurua handitzea erabaki du. Azken batean, hizkuntza paisaia euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz jartzeagatik establezimenduei diru-laguntza emateak, besteak beste, kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak bermatzen ditu.

 

Jarraian zehazten dira eskainiko diren diru-laguntzak:

 

Diruz lagundu daitekeena

 

 

Euskaraz

 

Euskaraz eta gaztelaniaz

Merkataritza eta ostalaritza establezimenduetako kanpo errotulazioa

% 50

500 euroko mugapean

% 20

300 euroko mugapean

Ostalaritza establezimenduen barruko euskarri finkoak

% 60

1.200 euroko mugapean

% 50

1.000 euroko mugapean

Ostalaritza establezimenduen barruko seinaletikoa (zerbitzua, jangela...)

% 60

220 euroko mugapean

% 50

200 euroko mugapean

Ostalaritza establezimenduen idatzizko euskarriak (pintxo eta plater bakoitzaren izena/osagaiak adieraztekoak direnak)

% 60

220 euroko mugapean

% 50

200 euroko mugapean

Ostalaritza establezimenduen idatzizko euskarriak (bezeroak eskainitako produktuak/prezioak ikusteko euskaragarri dituenak)

% 60

600 euroko mugapean

% 50

500 euroko mugapean

Ostalaritza establezimenduetako erabilera bakarreko idatzizko euskarriak

(ahozapiak, mahaigainak...)

% 60

360 euroko mugapean

% 50

300 euroko mugapean

 

Diru-laguntza horiek eskatzeko, www.donostiaeuskaraz.eus, www.merkatari.eus eta www.donostia.eus webgunetan eskuragarri dago eskaera orria, baita Euskara Zerbitzuan ere (Konstituzio plaza, 2 behea).

Lekua, ordutegia eta epea

 

Lekua: Euskara Zerbitzua, Konstituzio plaza, 2 eta Udalinfo bulegoetan.

Euskara Zerbitzuaren ordutegia: 9:00-14:00 / Tel.: 943 48 37 50

Epea: 2019ko abenduaren 31 arte (baldin eta dirua lehenago agortzen ez den).

 

Baldintzak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

Diru-laguntza eskatzeko baldintza hauek bete behar dira:
 • Errotulua zuzen idatzita egongo da edo ez du izango akats gramatikalik.
 • Izen propio, toponimo, akronimo eta abizenak soilik adierazten dituzten errotuluek eta gainerako elementuek ez dute diru laguntzarik jasoko.
 • Establezimendua Donostiako Udalerrian kokatuta egon beharko da.
 • Eskatzaileak Udalaren kontrol eta egiaztapen lanak erraztu beharko ditu.
 • Kontuan hartuko da jendeak irakurtzeko moduan jarrita dauden barneko kartel eta seinaleztapenak ere euskaraz idatzita egotea.
 • Bi hizkuntza ofizialak erabiltzen direnean errotuluan, euskararen presentzia gutxienez gaztelaniaren parekoa izango da.
 • Euskara hutsez egindako errotuarengatik diru laguntza ematen denean, kontuan izango da establezimenduaren kanpo errotulazio osoa. Beste errotulu bat edo gehiago badu euskara ez den beste hizkuntza batean, kanpo errotulazio osoan euskarak duen presentzia aztertuko da eta horren arabera emango da diru laguntza.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • Euskara Zerbitzuak luzatutako eskabide orria
 • Nortasun Agiria NAN edo agiri baliokideren batean fotokopia (pasaportea, egoiliar-baimena) edo IFK agiriaren kopia.
 • Fakturaren originala eta ordainketa agiriak.
 • Elementua jarrita dagoela frogatzen duen argazkia: elementu bat baino gehiago denean, guztiena aurkeztu behar da.
 • Zerga ordainkizunetan egunean dagoela egiaztatzeko agiriak.
Diru-laguntzetatik kanpo geratuko dira:
Azaroaren 17an onarturiko diru laguntzen 38/2003 Lege orokorreko  13.2 artikuluan (2003ko azaroaren 18ko BOE) xedaturiko baldintzetako batean dauden pertsonek ezingo dituzte jaso diru laguntza hauen onurak.

Diru-laguntzen datuak

 

2018an emandako laguntzak

 • Diruz lagundu den errotulu kopurua: 11
 • Emandako diru-laguntza: 2.441,61 €
Itzuli